Sunteți bineveniți la Kasho Lounge și vă mulțumim pentru atenția pe care ne-o acordați. Pentru a putea vizita site-ul, este necesar să știți că serviciile noastre sunt oferite cu anumite condiții.

Termeni și condiții

SC MEGANOVA SRL prelucrează datele furnizate de dumneavoastră prin folosirea servicilor de rezervări online disponibile pe acest website.

(1) în scopul executarii cererii dumneavoastră de rezervare, pentru care v-ați dat consimțământul în momentul accesării serviciului.

(2) în scop de marketing și promovare, inclusiv pentru a vă solicita în viitor opinia cu privire la gradul în care ați fost satisfăcut(ă) de serviciile și produsele noastre, iar contactarea dumneavoastră se va realiza de către angajații /colaboratorii noștri sau de către societăți specializate în aceste domenii, contractate de noi și

(3) în scopul asigurării siguranței clienților, zonele de lounge sunt supravegheate prin sisteme de supraveghere video cu circuit inchis.

SC MEGANOVA SRL  administrează datele personale primite pe parcursul utilizării paginilor web în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor personale și difuzarea datelor de interes public (în conformitate cu prevederile Regulament UE 679 / 2016 si legislatia conexa, si
În cazul în care dumneavoastră puneți în mod voluntar la dispoziția SC MEGANOVA SRL orice date cu caracter personal, prin aceasta vă dați acordul ca SC MEGANOVA SRL, în scopul și pe durata determinată de specificul tranzacției, să înregistreze aceste date și să le administreze.

SC MEGANOVA SRL utilizează informațiile personale pentru pentru o mai bună înțelegere a nevoilor dumneavoastră, pentru a vă ajuta să finalizați rezervări online, de a comunica, pentru a vă oferi servicii și suport, pentru a vă ține la curent cu serviciile furnizate și cu ofertele speciale și de sezon. Ocazional, folosim informațiile furnizate pentru a lua legatura cu dumneavoastră în scopul unor cercetări referitoare la serviciile furnizate de noi, în scopul de a optimiza serviciile oferite și de a fi pe masura exigențelor dumneavoastră. Respectăm caracterul privat și securitatea informației furnizate atunci când utilizați acest website, inclusiv a datelor cu caracter privat, scop în care aplicăm prezenta politică de confidențialitate.

2. Inregistrarea Datelor
Pentru vizualizarea informațiilor puse la dispoziție pe website-ul www.kasholounge.com  nu este necesară oferirea datelor personale, însă pentru utilizarea serviciilor de rezervari online, abonare Newsletter și contactare, sunt necesare anumite date personale.

3. Utilizarea datelor

SC MEGANOVA SRL utilizează datele personale puse la dispoziție,  în exclusivitate, în urmatoarele scopuri: onorarea comenzilor de rezervări online, comunicarea de informații despre noile produse, servicii și oferte speciale, etc.

  1. Securitatea datelor
    Pentru evitarea utilizării fără drept a datelor personale, SC MEGANOVA SRL utilizează proceduri interne și tehnologii de securitate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate din website-ul www.kasholounge.com.
  2. Informare
    Nu sunteți obligat(ă) să ne furnizați datele dumneavoastră în scopurile menționate la articolul 1(2) de mai sus. Pentru datele furnizate de dumneavoastră prin intermediul acestui site, asigurăm administrarea acestora în condiții de siguranță și vă garantăm drepturile prevăzute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a Regulamentul (UE) 2016/679 si Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice (dreptul de acces, de intervenţie, de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale, de a vă adresa justiţiei, de a va opune în viitor prelucrării şi de a solicita ştergerea lor. Pentru exercitarea acestor drepturi ne puteti transmite solicitarea dumneavoastra la urmatoarea adresă: SC MEGANOVA SRL, Bd.Garii Nr.7, Kronwell Hotel, parter, sau pe adresa de e-mail reservations@kasholounge.com
  3. Legislație
    Respectăm cerințele Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completatã de Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice și nu în ultimul rând Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice în ceea privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

Prezenta politică de confidențialitate se supune Regulamentului UE 679 / 2016 si legislației române în vigoare. În caz de litigiu, se va încerca mai întâi o rezolvare pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației la sediul nostru.

În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, va fi considerată competența instanței judecătorești din Brașov.

11. Forță majoră
Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

12. Legea aplicabilă – JURISDICȚIA
Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între părțile implicate se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.